درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

درب اتوماتیک مثلثی

عملکرد این سیستم مشابه دربهای اتوماتیک کشویی عادی است با این تفاوت که از لحاظ ظاهر، این درب به صورت مثلثی طراحی و ساخته می شود. استفاده از این نوع سیستم در زیبایی ورودی ساختمانهایی که دارای معماری با نماهای خاص می باشند موٴثر است

تعداد بازدید 174

ارسال نظر