درب اتوماتیک ایمنی مخصوص عابر بانک A.T.M

درب اتوماتیک ایمنی مخصوص عابر بانک A.T.M

درب اتوماتیک ایمنی مخصوص عابر بانک A.T.M

درب اتوماتیک ایمنی مخصوص عابر بانک A.T.M

این نوع درب مخصـوص سیستـم هـای عـابـر بـانـک(خـود پـرداز) طـراحـی شـده و بـوسیلـه سیستـم کـارت خـوان امکـان ورود افـراد جهــت استفــاده از دستگــاه خود پرداز را فراهم می کند و به منظور فراهم نمـودن ایمنـی استفـاده کننـدگـان ، مجهز به کلید خروج اضطراری می باشد و قابل تجهیز به سیستم های ضد گلولـه امنیتی و بسیار پیشرفته است که باتوجه به نیاز اماکن مختلف طراحی و در ابعاد و اندازه های مختلف نصب و راه اندازی می شود.

تعداد بازدید 196

ارسال نظر