ردیف

مکان نصب

تعداد

آدرس

۱مهمانسرای شرکت گاز۱

مشهد

۲پروژه پردیسان۴تهران
۳هتل ۵ ستاره زنجان۱زنجان
۴هتل نگین مشهد۱مشهد
۵زائر سرای بیمه ایران مشهد۲مشهد
۶زائر سرای دریادلان کرمان۱مشهد
۷هتل صفا قم۱قم
۸هتل مرمر کرج۱تهران
۹هتل لاله سرعینسرعین
۱٠هتل زهره(خرید اول)۲تهران
۱۱هتل زهره(خرید دوم)۱اصفهان
۱۲هتل بسیج مخابرات مشهد۱اصفهان
۱۳هتل آتیلار بندر عباس۲مشهد
۱۴هتل پارس مشهد۲مشهد
۱۵هتل آپارتمان کیش مشهد۱مشهد
۱۶مهمانسرای رازان اراک۳رازن
۱۷مهمانسرای رازان بروجرد۱بروجرد
۱۸هتل منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس(خرید اول)۱بندر
عباس
۱۹هتل منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس(خرید دوم)۱بندر
عباس
۲٠زائر سرای قوه قضائیه مشهد۲تهران
۲۱هتل جهان مشهد۲مشهد
۲۲زائر سرای بانک تجارت۲مشهد
۲۳زائر سرای شرکت نفت مشهد۲مشهد
۲۴مهمانسرای دانشگاه مشهد۱مشهد
۲۵هتل باختر مشهد۱مشهد
۲۶زائر سرای بانک ملی مشهد۴مشهد
۲۷هتل پارسیان آبادان۱آبادان
۲۸زائر سرای المهدی مشهد۱مشهد
۲۹زائر سرای پشتیبانی امور دام مشهد۱مشهد
٠۳مهمانسرای آموزش و پرورش اراک۱اراک
۲۱مهمانسرای پتروشیمی اراک۱اراک
۳۲زائر سرای صا ایران مشهد۱مشهد
۳۳زائر سرای دانشگاه آزاد مشهد۱مشهد
۳۴شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی شرق(دامغان)۱دامغان
۳۵زائر سرای فرودگاه مشهدمشهد
۳۶زائر سرای بانک ملی مشهد۱مشهد
۳۷مهمان سرای قوه قضائیه مشهدمشهد
۳۸زائر سرای بانک کشاورزی مشهد۱مشهد
۳۹زائرسرای صدا و سیمای کرج۲مشهد
۴٠زائر سرای سپاه مشهد۱گنبد
سبز
۴۱هتل بندر امام خمینی۱بندر
امام
۴۲مهمانسرای عالی معین مشهد۱مشهد
۴۳مهمانسرای حضرت رضا مشهد۱مشهد
۴۴هتل شهرداری عامل
۴۵مهمانسرای قدس اهواز۱اهواز
۴۶زائر سرای کربلا مشهد۱مشهد
۴۷هتل قدس مشهد۱مشهد
۴۸مهمانسرای ایرانگردی سمنان۲سمنان
۴۹هتل لاله زار سلیمانیه عراق۱سلیمانیه
۵٠هتل نخل وابسته به سپاه پاسداران مشهد
فهرست