1بیمارستان مغز و اعصاب ایران108سیستمتهران
2بیمارستان مسیح دانشوری49سیستمتهران
3بیمارستان پارس63سیستمرشت
4بیمارستان شهدای تجریش12سیستمتهران
5بیمارستان آتیه6سیستمتهران
6سوانح سوختگی یافت آباد10سیستمتهران
7بیمارستان کلیشاد2سیستماصفهان
8بیمارستان امام رضا اسلامشهر2سیستماسلامشهر
9بیمارستان آسیا1سیستمتهران
10بیمارستان مسیح دانشوری2سیستمتهران
11بیمارستان چمران2سیستمتهران
12بیمارستان 15 خرداد2سیستمورامین
13بیمارستان شرکت نفت (کتابخانه 2)2سیستماهواز
14بیمارستان بهارلو42سیستمتهران
15بیمارستان خورموج1سیستمعسلویه
16بیمارستان حکیم جرجائی1سیستمگرگان
17بیمارستان MRI1سیستمشیراز
18بیمارستان آذربایجان2سیستمارومیه
19بیمارستان قلب تهران 51سیستمتهران
20بیمارستان ایران مهر1سیستمتهران
21بیمارستان خیریه سید الشهداء1سیستمتهران
22بیمارستان پارس1سیستمتهران
23بیمارستان امام خمینی1سیستمتهران
24بیمارستان فرمانیه تهران (شرکت فردوسی درمان)2سیستمتهران
25بیمارستان شهید مدرس 31سیستمتهران
26بیمارستان قلب شهید رجایی 27سیستمتهران
27بیمارستان پارس2سیستمتهران
28بیمارستان آریا1سیستماهواز
29بیمارستان الزهرا1سیستماصفهان
30بیمارستان امام خمینی1سیستمتبریز
31بیمارستان امام خمینی1سیستمتهران
32بیمارستان امام رضا1سیستمکرمانشاه
33بیمارستان امدادی شهید کامیاب (خرید اول)5سیستم فولدینگمشهد
34بیمارستان امدادی شهید کامیاب (خرید دوم)5سیستم اسلایدینگمشهد
35بیمارستان امراض پوستی2سیستممشهد
36بیمارستان امیرالمومنین2سیستمرشت
37بیمارستان امیرالمومنین1سیستمبوشهر
38بیمارستان امیرالمومنین1سیستمزنجان
39بیمارستان بقیه ا…4سیستمتهران
40بیمارستان پاسارگاد2سیستمتهران
41بیمارستان چمران4سیستمتهران
42بیمارستان خاتم الانبیاء1سیستممیانه
43بیمارستان خاتم الانبیاء1سیستمزاهدان
44بیمارستان خیریه رحیمیان1سیستمقزوین
45بیمارستان رازی3سیستمرشت
46بیمارستان سجاد1سیستمتهران
47بیمارستان سجاد5سیستمرامسر
48بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی1سیستماصفهان
49بیمارستان سینا1سیستماهواز
50بیمارستان شریعت رضوی3سیستمتهران
51بیمارستان شهید محلاتی3سیستمتبریز
52بیمارستان شیراز1سیستمشیراز
53بیمارستان طالقانی2سیستمکرمانشاه
54بیمارستان قلب1سیستمتهران
55بیمارستان قلب تهران 51سیستمتهران
56بیمارستان قلب جماران1سیستمتهران
57بیمارستان قلب شهید رجایی 31سیستمتهران
58بیمارستان صنایع پتروشیمی3سیستمماهشهر
59بیمارستان قندی کوکا1سیستمتهران
60بیمارستان زنان و کودکان (درب وردی مرکزی اورژانس)2سیستمملایر
61بیمارستان و زایشگاه بوشهر1سیستمبوشهر
62بیمارستان ایرانمهر 21سیستمتهران
63بیمارستان پادگان لشگر 28 کردستان1سیستمسنندج
64بیمارستان لاله9سیستمتهران
65بیمارستان شهید محمدی ارومیه1سیستمارومیه
66بیمارستان گلسار رشت1سیستمرشت
67بیمارستان امام رضا ارومیه2سیستمارومیه
68بیمارستان امام خمینی ارومیه3سیستمارومیه
69بیمارستان شهریار تبریز2سیستمتبریز
70بیمارستان مرکزی شرکت نفت4سیستمتهران
71بیمارستان بقیه الله اعظم2سیستمتهران
72بیمارستان طالقانی ارومیه1سیستمارومیه
73بیمارستان بهارلو تهران1سیستمتهران
74بیمارستان نبی اکرم زاهدان1سیستمزاهدان
75بیمارستان پاستور نو1سیستمتهران
76بیمارستان کیش3سیستمکیش
77بیمارستان رسالت1سیستمتهران
78بیمارستان آراد3سیستمتهران
79بیمارستان نبی اکرم زاهدان خرید دوم1سیستمزاهدان
80بیمارستان کلاهدوز1سیستمکرمان
81بیمارستان رسول اکرم رشت2سیستمرشت
82بیمارستان صارم شماره 12سیستمتهران
83بیمارستان صارم شماره 22سیستمتهران
84مرکز قلب تهران1سیستمتهران
85بیمارستان رسول اکرم1سیستمتهران
86بیمارستان آرم دشت زنجان1سیستمزنجان
87بیمارستان دکتر غرضی اصفهان1سیستماصفهان
88بیمارستان آتیه1سیستمتهران
89بیمارستان سعدی1سیستماصفهان
90بیمارستان امام حسین کرمانشاه1سیستمکرمانشاه
91بیمارستان امام رضا مشهد1سیستممشهد
92بیمارستان امدادی مشهد1سیستممشهد
93بیمارستان قلب جماران2سیستمتهران
94بیمارستان کسری1سیستمکرج
95بیمارستان گلسار رشت2سیستمرشت
96بیمارستان مهر اهواز1سیستماهواز
97بیمارستان لاله اتاق آنژیوگرافی2سیستمتهران
98بیمارستان امیرالمومنین مراغه1سیستممراغه
99بیمارستان رضوی76سیستممشهد
100بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران1سیستمتهران
101بیمارستان آپادانا تهران1سیستمتهران
102بیمارستان میلاد کاشان1سیستمکاشان
103بیمارستان امیرالمومنین جوادیه1سیستمتهران
104بیمارستان امام حسین کرمانشاه1سیستمکرمانشاه
105بیمارستان بهارستان اصفهان1سیستماصفهان
106بیمارستان سینا تهران2سیستمتهران
107بیمارستان لاله ccu، icu1سیستمتهران
108بیمارستان لاله اتاق عمل ccu1سیستمتهران
109بیمارستان افضلی پور کرمان1سیستمکرمان
110بیمارستان شفا کرمان1سیستمکرمان
111بیمارستان روانی رازی تهران1سیستمتهران
112بیمارستان امام حسن فومن رشت1سیستمفومن دشت
113بیمارستان خاتم الانبیاء تهرن4سیستمتهران
114بیمارستان پورسینا رشت1سیستمرشت
115بیمارستان زینبیه شیراز1سیستمشیراز
116بیمارستان سوانح و سوختگی رشت2سیستمرشت
117بیمارستان مهرزاد تهران3سیستمتهران
118بیمارستان طالقانی تبریز1سیستمتبریز
119بیمارستان پارسیان تهران9سیستمتهران
120بیمارستان حکمت ساری1سیستمساری
121بیمارستان ابن سینا تهران2سیستمتهران
122بیمارستان شفا یحیائیان تهران1سیستمتهران
123بیمارستان هاشمی نژاد تهران1سیستمتهران
124بیمارستان حکیم جرجانی گرگان1سیستمگرگان
125بیمارستان صدرا شیراز2سیستمشیراز
126بیمارستان مهر4سیستمتهران
127بیمارستان کودکان مفید5سیستمتهران
128بیمارستان مادر3سیستم کروشیراز
129بیمارستان مرکز تحقیقاتی رویان5سیستمتهران
130بیمارستان شریعتی1سیستماصفهان
131بیمارستان شهید ایرانپور3سیستمامیدیه
132بیمارستان ساسان1سیستمتهران
133بیمارستان قلب کوثر (خریداول)2سیستم فولدینگشیراز
134بیمارستان قلب کوثر (خرید دوم)4سیستم اسلایدینگشیراز
135بیمارستان قلب قائم شهر2سیستمقائم شهر
136بیمارستان صدوقی1سیستمیزد
137بیمارستان قلب شهید رجایی13سیستمتهران
138بیمارستان آریا1سیستممشهد
139بیمارستان آریا2سیستمتهران
140بیمارستان مفرح5سیستمتهران
141بیمارستان ولیعصر1سیستماراک
142بیمارستان شهید محمدی3سیستمبندرعباس
143بیمارستان امام رضا 2 بخش MRI1سیستممشهد
144بیمارستان امام حسن مجتبی ( شرکت بنای راستی)1سیستمتهران
145بیمارستان حکیم1سیستمنیشابور
146بیمارستان امیرالمومنین2سیستماصفهان
147بیمارستان رازی2سیستمقزوین
148بیمارستان سرطان اطفال محک1سیستمتهران
149بیمارستان قلب کوثر (آقای نجم آبادی)1سیستمتهران
150بیمارستان 9 دی1سیستمتربت حیدریه
151بیمارستان فرمانیه1سیستمتهران
152بیمارستان تروما8سیستمشیراز
153بیمارستان شرکت نفت ( شرکت اکسینه راهبر جنوب)4سیستماهواز
154بیمارستان کودکان بهرامی2سیستمتهران
155بیمارستان فیاض بخش1سیستمتهران
156بیمارستان کودکان و زنان ملایر (3)1سیستمهمدان
157بیمارستان قلب شهید رجایی تهران 51سیستمتهران
158بیمارستان سرطان اطفال محک1سیستمتهران
159بیمارستان روانپزشکی سعادت آباد1سیستمتهران
160بیمارستان برادران رضایی1سیستمدامغان
161بیمارستان ولیعصر (شرکت پرتو تصویر شفا)1سیستماصفهان
162بیمارستان خاتم الانبیاء1سیستمنطنز
163بیمارستان MRI شیراز4سیستمشیراز
164بیمارستان سینا تهران2سیستمتهران
165بیمارستان فارابی4سیستممشهد
166بیمارستان نقوی کاشان2سیستمکاشان
167بیمارستان قلب تهران17سیستمتهران
168بیمارستان شفاء سمنان1سیستمسمنان
169بیمارستان پیامبران تهران2سیستمتهران
170بیمارستان عیوض زاده تهران1سیستمتهران
171بیمارستان بانک ملی2سیستمتهران
172بیمارستان سردشت1سیستمتبریز
173بیمارستان امام خمینی ارومیه4سیستمارومیه
174بیمارستان آرش3سیستمتهران
175بیمارستان 320 تختخوابی زنجان6سیستمزنجان
176بیمارستان آموزش همدان عمران ایرانشهر4سیستمهمدان
177بیمارستان فامنین درمانگاه1سیستمفامنین
178بیمارستان امام جعفر صادق یزد2سیستمیزد
179بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری تهران1سیستمتهران
180بیمارستان گلدیس شاهین شهر اصفهان2سیستمشاهین شهر
181بیمارستان شهریار تهران1سیستمتهران
182بیمارستان امیرالمومنین اهواز2سیستماهواز
183بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر اصفهان1سیستماصفهان
184بیمارستان فاطمیه سمنان1سیستمسمنان
185بیمارستان ایرانمهر تهران1سیستمتهران
186بیمارستان سینا اصفهان1سیستماصفهان
187بیمارستان پارس تهران2سیستمتهران
188بیمارستان نرگس ماهشهر2سیستمماهشهر
189بیمارستان امیرالمومنین سمنان1سیستمسمنان
190بیمارستان هاشمی نژاد تهران2سیستمتهران
191بیمارستان امام خمینی ساری1سیستمساری
192بیمارستان شهید محمدی بندرعباس1سیستمبندرعباس
193بیمارستان مرکز قلب تهران1سیستمتهران
194بیمارستان 32 تختخوابی زاهدان9سیستمزاهدان
195بیمارستان مهرداد تهران6سیستمتهران
196بیمارستان شریعتی3سیستمتهران
197بیمارستان بعثت همدان3سیستمهمدان
198بیمارستان توانبخشی رفیده تهران1سیستمتهران
199بیمارستان ماسال1سیستمماسال
200بیمارستان روانپزشکی و توانبخشی رجایی اصفهان1سیستماصفهان
201بیمارستان 501 ارتش تهران1سیستمتهران
202بیمارستان امام خمینی تهران2سیستمتهران
203بیمارستان تامین اجتماعی امید ابهر1سیستمابهر
204بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان1سیستمزاهدان
205بیمارستان آموزشی اراک11سیستماراک
206بیمارستان شفا رشت1سیستمرشت
207بیمارستان امام حسین زنجان1سیستمزنجان
208بیمارستان شهید بهشتی کردستان1سیستمکردستان
209بیمارستان 523 تختخوابی ارتش ارومیه1سیستمارومیه
210بیمارستان تامین اجتماعی شهرکرد2سیستمشهرکرد
211بیمارستان ضیائیان تهران1سیستمتهران
212بیمارستان امام حسین تهران1سیستمتهران
213بیمارستان امیر اعلم تهران1سیستمتهران
214بیمارستان مهرگان کرمان1سیستمکرمان
215بیمارستان تامین اجتماعی تربت حیدریه1سیستمتربت حیدریه
216بیمارستان ام لیلا بندرعباس1سیستمبندرعباس
217بیمارستان شهید بهشتی کاشان2سیستمکاشان
218بیمارستان تهران کلینیک2سیستمتهران
219بیمارستان مرکز قلب تهران1سیستمتهران
220درمانگاه امام رضا امیدیه1سیستمامیدیه
221درمانگاه خیریه عزیزان1سیستماصفهان
222درمانگاه بهداشت و درمان صنت نفت1سیستمکرج
223درمانگاه تامین اجتماعی1سیستمبوکان
224درمانگاه بیدار1سیستمتهران
225درمانگاه ثامن الائمه1سیستمشیراز
226درمانگاه شهید چمران1سیستممشهد
227درمانگاه تامین اجتماعی نیروهای مسلح1سیستمقزوین
228درمانگاه دکتر رسولی2سیستمتهران
229درمانگاه تامین اجتماعی فومن1سیستمرشت
230درمانگاه سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران2سیستمتهران
231درمانگاه کوثر بیمارستان مطهری ارومیه1سیستمارومیه
232درمانگاه حضرت فاطمه1سیستمتهران
233درمانگاه آقای دکتر آبادیان1سیستمبابل
234درمانگاه پتروشیمی اراک – بروجرد1سیستماراک
235درمانگاه فرهنگیان1سیستمبابل
236درمانگاه قوانین تهران2سیستمتهران
237درمانگاه زائر سرای مشهد2سیستممشهد
238درمانگاه نهاد ریاست جمهوری1سیستمتهران
239درمانگاه صدر1سیستمتهران
240درمانگاه شبانه روزی امام رضا1سیستماصفهان
241کلینیک داندانپزشکی1سیستمشیراز
242کلینیک شهید حکیم1سیستماهواز
243کلینیک دندانپزشکی درفام1سیستمتهران
244کلینیک ساختمان کمالی1سیستمتهران
245کلینیک17 تامین اجتماعی1سیستمتهران
246کلینیک نور2سیستمتهران
247کلینیک دکتر فراهانی1سیستمتهران
248کلینیک دانشگاه علوم پزشکی جهرم1سیستمجهرم
249کلینیک جهاد دانشگاهی علوم پزشکی1سیستمتهران
250کلینیک پزشکی سازمان آب و برق خوزستان2سیستماهواز
251کلینیک بینا گستر شیراز1سیستمشیراز
252کلینیک شهید فلاحی فاز 31سیستمتهران
253پلی کلینیک شهرک شهید منتظری اصفهان1سیستماصفهان
254مرکز بهداشتی و درمان کرد کوی1سیستمگرگان
255چشم پزشکی الزهرا4سیستمزاهدان
256بنیاد امور ایثارگران1سیستمتهران
257بنیاد بیماریهای خاص3سیستمتهران
258بنیاد تعاون سپاه1سیستمتهران
259بنیاد شهید گیلان1سیستمرشت
260بنیاد شهید زنجان1سیستمزنجان
261بنیاد شهید انقلاب اسلامی1سیستمدهلران
262بنیاد شهید انقلاب اسلامی3سیستمتهران
263بنیاد پانزده خرداد1سیستمایلام
264بنیاد مستضعفان – شرکت ساختمانی اسکان ایران4سیستمتهران
265بنیاد شهید و امور ایثارگران قزوین1سیستمقزوین
266بنیاد شهید بیرجند1سیستمبیرجند
267بنیاد شهید و امور ایثارگران گرگان3سیستمگرگان
268بنیاد شهید موسسه توانبخشی کرمانشاه1سیستمکرمانشاه
269بنیاد شهید خیابان پیروزی تهران1سیستمتهران
270بنیاد شهید و امور ایثارگران ظفر2سیستمتهران
271بنیاد شهید و امور ایثارگران شمال غرب1سیستمتهران
272بنیاد شهید بیرجند1سیستمبیرجند
273بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران1سیستمتهران
274بنیاد شهید اسلام آباد غرب1سیستمکرمانشاه
275بنیاد زینب کبری تهران1سیستمتهران
276بنیاد جانبازان1سیستماصفهان
277بنیاد مسکن گرگان1سیستمگرگان
278بنیاد شهید استان کرمانشاه1سیستمکرمانشاه
279بنیاد شهید کرمان1سیستمکرمان
280بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان1سیستممشهد
281بنیاد شهید مازندران1سیستمساری
فهرست